OM FÖRENINGEN

Kort historik och utveckling till dagens verksamhet.

Föreningen bildades genom en utbrytning från Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare. Detta var år 2004 och namnet på den då nybildade föreningen var Östra Skaraborgs Godmansförening. Initiativtagare och föreningens första ordförande hette Lennart Svartvik. Ordförandeskapet drev han fram till sin död i november 2017. Efter beslut från RFS (Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare) skulle en enhetlig namnprofil skapas för samtliga föreningar anslutna till RFS. Detta var 2014 och namnet blev då Östra Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare, eftersom samma namn utan "Östra" redan var upptaget. Tendensen var att efter denna omprofilering uppstod någon form av motstånd från ställföreträdare i den västra och norra delen av Skaraborg att ansluta sej till föreningen. Riksförbundet fick emellertid redan efter 2 år bryta upp direktivet att alla föreningar skulle heta "xxxx frivilliga samhällsarbetare". I samband med bytet av ordförande efter Lennart Svartvik aktualiserades problemet med vårt geografiskt begränsande namn och under 2018 kom styrelsen fram till att ta steget mot en renodlad godmans- och förvaltarförening. Styrelsen, under nuvarande ordförande Bert-Ola Karlsson, bestämde att till årsmötet i maj 2019 lägga fram ett förslag till namnändring i stadgarna. Årsmötet gav bifall till detta och föreningen heter numera Skaraborgs Godman och Förvaltarförening. Medlemsutvecklingen har varierat under tiden men visar just nu en positiv trend. Vid årsskiftet 2021/2022 var vi 206 medlemmar.


NUVARANDE MEDLEMSAKTIVITETER.

Våra medlemmar efterfrågar utbildning i olika former och inom olika ämnesområden. Vi svarar upp mot detta behov genom att bedriva studiecirklar inom redovisning och allmänna godmansfrågor. Dessa studiecirklar bedriver vi i samarbete med Vuxenskolan i Skövde och Lidköping.

- vi erbjuder dessutom gemenskap och erfarenhetsutbyte samt information via mail
- fysiska medlemsmöten med föredragshållare inom olika ämnesområden
- mentorverksamhet i samarbete med ÖIS
- forum för våra medlemmar i form av en sluten Facebook-grupp (sök på SGF)
- möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring för 205 kr/år
- etablerat samarbete finns med ÖIS och Överförmyndare Västra Skaraborg, vår ambition är att inleda ett sådant samarbete även med Överförmyndarna Mariestad/Töreboda.

VÅR STYRELSE
Presentation av styrelseledamöter

Ordförande

Bert-Ola Karlsson

0767 133373
bertola.micael.k@gmail.com

Vice ordförande

Tommy Hoff

0731 400893 
tommyhoff47@gmail.com

Kassör

Thomas Lindoff

0760 452184
thomas.lindoff@telia.com

Sekreterare

Ulf Johansson

0705 173561
ulf.nilla@telia.com

Ledamot - VU

      Karin Persson      

 0708 686204
karinerna@hotmail.com

Ledamot - VU

   Matilda Hagstedt

0704 911634
matildahagstedt@gmail.com

Ledamot - VU

Lars Lundberg

 farjestad2@gmail.com

Ledamot - VU

Johan Kekki

jarpasjohan@hotmail.com 

IT-ansvarig

Tommy Tingvall

0730 368545
tommy.tingvall@gmail.com

Styrelseersättare

Lola Ahlgren


ÖVRIGA KONTAKTUPPGIFTER

Du är alltid välkommen med frågor och synpunkter, se ovanstående tel.nr och mailadresser till styrelseledamöterna. Övriga föreningsuppgifter enligt nedanstående:

Mailadress - skbg.godman@gmail.com

Hemsida - www.godmaniskaraborg.webnode.se

Facebookgrupp - Sök på SGF bland slutna grupper

Adress - SGF, c/o Abbotvägen 18   53273  Varnhem

Organisationsnummer - 802419-1887

Plusgiro - 1318464-3

Swish - 123 4425708

© 2019 Skaraborgs Godman och Förvaltarförening
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!